Zákony, stanovy...

Vyhláška MŽP SR č.185/2006 Z.z. Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve

Kaprový zväzový poriadok  Lovné miery, denná doba lovu a hájenia rýb    

Pravidlá lovuOrientačné údaje o dĺžke a hmotnosti rýb  

   Stanovy SRZ      Zmena o vydávaní rybárskych dokladov  

   Disciplinárne konanie      Vzor zapisovania dochádzky k vode a úlovkov

Rada vestník upravené lovné miery 2009 2010