Rybárske krúžky v šk.r. 2011/2012

02.10.2011 20:41

 

Deň, čas a miesto konania všeobecných rybárskych krúžkov vo Zvolene, v šk.r. 2011/2012 .......

Pondelok: 13,45-14,45h, Základná škola P.Jilemnického 1813/1, 6.B trieda

Utorok: 13,45-14,45h, Základná škola Námestie mládeže 587/17,učebňa 111H

Streda: 15,00-16,00h, Centrum voľného času Domino

Štvrtok: 14,30-15,30h, Centrum voľného času Domino

Piatok: 13,45-14,45h, Základná škola M.Rázusa 1672/3, 8.B trieda


 Nábor nových členov do rybárskeho krúžku pre šk.rok 2011/2012
Nábor uzavretý 16. septembra 2011
Nábor nových členov do rybárskeho krúžku v šk.roku 2010/2011

Nábor uzavretý 15. septembra 2010

—————

Späť