Množstvo a evidencia úlovkov v jednom dni lovu

08.11.2010 16:46

Dospelý rybár a mládež od 15 - do 18 rokov:

a.) 2ks Kapra rybničného, Zubáča veľkoústého, Šťuky severnej, Sumca veľkého, Lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov      týchto rýb

b.)štyri kusy lososovitých druhov rýb, Lipňa tymiánového, Podustvy severnej alebo Mreny severnej, prípadne kombináciu týchto rýb

c.)taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7kg

Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby

Mladý rybár od 6 – do 15 rokov

Môže loviť výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia a to jedným prútom s navijakom alebo bez navijaka

a.)2ks Kapra rybničného, Zubáča veľkoústého, Šťuky severnej, Sumca veľkého, Lieňa sliznatého, Boleňa dravého, Lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb.

Privlastniť si môže v jednom dni lovu taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3kg

Dieťa do 6 rokov

Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia,a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu.

 

Ryby uvedené v bode a.), b.) sa zapisujú do prehľadu úlovkov okamžite po privlastnení.  

—————

Späť