Denný čas lovu na Kaprových vodách

Denný čas lovu na Kaprových vodách

 

Vyhláška č. 185 /2006 z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 193 / 2002 Z.z. o rybárstve

                                   § 12

                       Denný čas lovu rýb

(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na 

odstavec c) kaprových vodách v mesiacoch

1. január a február                 od 07.00     do 17.00 hod.,

2. marec a apríl                    od 05.00     do 21.00 hod.,

3. máj, jún a október             od 04.00     do 24.00 hod.,

4. júl, august a september     od 00.00     do 24.00 hod.,

5. november a december       od 07.00     do 20.00 hod