Prihlášky

 

Rybársky krúžok je organizovaný pod Centrom voľného času Domino vo Zvolene.

 

Viac informácií na web stránke Domina v časti Dokumenty.

 

Záujemca o členstvo v krúžku potrebuje vypísať a odovzdať " Žiadosť o prijatie za člena CVČ ".

 

Žiadosť : cvcdominozv.edupage.org/text3/?